مدت زمان پیشنهادی 60 دقیقه
ساعت بازدید 09:00:00 - 22:00:00
آدرس گرگان، پارک جنگلی گلستان
قیمت بلیط 5,000 ریال

پارک موزه دفاع مقدس،گرگان

این پارک در گرگان در فازهای مختلف در حال تکمیل است و یادآور روزهای دفاع مقدس است.

برای نظر دادن کافیست وارد شوید